• Home
  • Hypotheek informatie
  • Energiebesparende voorzieningen

Energiebesparende voorzieningen

Bij NIBC Direct kun je energiebesparende voorzieningen meefinancieren tot 106% van de waarde van de woning met een maximum van EUR 9.000. Uiteraard is dit alleen mogelijk voor de werkelijk gemaakte kosten aan energiebesparende voorzieningen.

Ook kan een bedrag van maximaal EUR 9.000 buiten beschouwing worden gelaten voor de bepaling van de maximale hypotheeksom in de volgende gevallen:

  1. Bij de aankoop van een woning met een geldig energielabel van tenminste (A++) afgegeven voor 1 januari 2015.
  2. Een energie-index of een energieprestatiecoëfficiënt (EPC) van ten hoogste 0,6.
  3. Voor nieuwbouw mag er vanaf 1 januari 2015 alleen nog een vergunning worden afgegeven wanneer de EPC 0,4 of minder is.

Jouw droomwoning is hierdoor misschien net wel betaalbaar. Let op: De EUR 9.000 kan alleen buiten beschouwing worden gelaten voor de berekening van de maximale hypotheek en niet voor de verruiming van de maximale hypotheek op basis van het onderpand.