Kenmerken NIBC Direct hypotheek zzp'ers/ondernemers

Algemeen

 • Aflossingsvorm: annuïtair, lineair, aflossingsvrij
 • Nationale Hypotheek Garantie (NHG) al mogelijk vanaf 12 maanden ondernemerschap (deelname NIBC Direct aan pilot NHG)
 • Looptijd is maximaal 30 jaar
 • Minimale hoofdsom € 70.000,-
 • Maximale hoofdsom € 1.000.000,- 
 • Minimale hoofdsom bij een tweede hypotheek € 15.000,-
 • Een aflossingsvrij leningdeel mag niet groter zijn dan 50% van de marktwaarde

Onder zelfstandig ondernemers verstaan wij:

 • Vrije beroepsoefenaar, zoals medicus, advocaat, notaris, accountant, freelancer, consultant, etc. 
 • Aanvragers met een inkomen uit een eigen onderneming, zoals eenmanszaak, ZZP-ers, vennootschap onder firma, commanditaire vennootschap, maatschap.
 • Aanvragers met een inkomen uit een onderneming waarin de aanvrager een controlerend belang heeft, waarbij een directeur-grootaandeelhouder (DGA) verondersteld wordt dit belang te hebben.

DGA's

 • Het inkomen is de gemiddelde inkomsten uit arbeid met een maximum van de inkomsten uit arbeid van het afgelopen jaar.
 • Uitgaande van gemiddelde inkomen van afgelopen 3 jaar.
 • In het kader van een lening is een aanvrager directeur-grootaandeelhouder als het aandeel in de BV meer dan 25% bedraagt. Is het aandeel minder dan 25% dan wordt het toetsinkomen vastgesteld aan de hand van de werkgeversverklaring.

Inkomen

 • We bepalen het toetsinkomen op basis van de gemiddelde netto winst van de afgelopen 3 jaar (tot een maximum van de netto winst in het laatste jaar). Indien minder dan 3 jaarcijfers beschikbaar zijn, dient voor de ontbrekende jaren een, door een AA accountant opgestelde, prognose te worden aangeleverd. 
 • Is een ondernemer langer bezig dan 36 maanden dan nemen wij 100% van het berekende toetsinkomen mee.
 • Is de ondernemer korter dan 36 maanden maar langer dan 24 maanden bezig dan nemen we 90% van het berekende toetsinkomen mee
 • Is de ondernemer korter dan 24 maanden maar langer dan 12 maanden bezig dan nemen we 75% van het berekende toetsinkomen mee.

Rente

 • Tariefklasse is: de hoogte van de lening ten opzichte van de marktwaarde van de woning
 • Zes tariefklassen (NHG, t/m 65%, t/m 80%, t/m 95%, t/m 106%, t/m 115%)
 • Voor ondernemers korter dan 3 jaar geldt de eerste 10 jaar een opslag van 0,30% op bovenstaande tarieven (voor NIBC Direct en NIBC Direct Extra Hypotheek).
 • Rente daalt automatisch mee bij aflossen
 • Je rente in het renteaanbod is de definitieve rente
 • 3 maanden voor afloop rentevaste periode ontvang je een nieuw rente voorstel

Bekijk alle rentetarieven

Boeteregeling

Op jouw verzoek ontvang je van ons een nieuwe offerte. Daarin staat het nieuwe rentepercentage, de periode waarover dit gelijk blijft en de eventuele boete.

Deze eventuele boete berekenen wij als volgt: Wij bekijken eerst hoelang de huidige rentevaste periode nog duurt. Daarna bekijken wij hoe hoog het actuele rentepercentage van dezelfde soort lening van ons is voor de resterende duur van je huidige rentevast periode. Is dit rentepercentage hoger dan of gelijk aan je huidige rentepercentage? Dan betaal je aan ons het verschil tussen deze twee percentages voor de periode dat de rente nog gelijk zou blijven. 

Rekenvoorbeeld:
Je hebt op dit moment een rentepercentage van 5% voor een periode van 10 jaar. Van deze 10 jaar zijn 7,5 jaar voorbij. Het rentepercentage zou dus nog 2,5 jaar gelijk blijven. Wij hebben geen periode van 2,5 jaar om de rente vast te zetten, dus kijken wij naar de volgende kortere periode. In dit geval is dat 2 jaar. Wij kijken welk rentepercentage hierbij hoort, bijvoorbeeld 4%. Het verschil is 1%. Jij betaalt ons deze 1 voor de 2,5 jaar in één keer terug. Wij houden er bij het berekenen van de boete rekening mee dat je 15% van de lening boetevrij mag aflossen en het geld in één keer betaalt. 

Algemene voorwaarden

Op de NIBC Direct Hypotheek zijn de voorwaarden NIBC Direct Hypotheek van toepassing.

Bekijk hier de algemene voorwaarden

Service

Onze servicedesk is beschikbaar voor al je vragen.

Je kan ons bellen op 0800 – 409 4094 of stuur ons een email.